آیا می دانید عسلک هم یکی از محصولات تولیدی توسط زنبورهای عسل است؟ از طرفی، به علت ناشناخته بودن این محصول برای مصرف کنندگان و شباهت ظاهری آن با عسل، آشنایی با این محصول در خرید عسل هم مفید است. درواقع عسلک توسط زنبورها به طور غیرمستقیم از گیاهان تولید می شود. گونه های مختلفی از حشرات مکنده می توانند از گیاهان تغذیه کنند و ترشحاتی بر سطح گیاهان تولید کنند. برای تولید عسلک، زنبور عسل به جای تغذیه مستقیم از شهد گل ها از شیره قندی خوش طعم تولید شده توسط این حشرات تغذیه می نماید و عسلک را خواص متعدد و طعم منحصر به فردی دارد تولید می کند. عسلک معمولاً کمی از عسل تیره تر است، زودتر کریستالیزه می شود (رس می بندد)، و میزان ساکارز بیشتری دارد.

نمایش یک نتیجه