سوالات عمومی

ترکیب عمده عسل، کربوهیدرات ها هستند و قندهای فروکتوز و گلوکز مهم ترین قندهای این محصول هستند. انواع دیگر قندها ازجمله ساکاروز، مالتوز، ترهالوز، لاکتوز، و رافینوز حدود 15%-5% وزن عسل را تشکیل می دهند.

به عسلی که زنبور عسل برای تولید آن علاوه بر شهد گیاه، مقداری هم از شکر تغذیه کرده، عسل تغذیه ای گفته می شود.

عسل صنعتی یا تقلبی یا زنبورندیده عسلی است که در تولید آن زنبور نقش نداشته و به شکلی کاملاً صنعتی از ترکیب شکر و برخی مواد دیگر تهیه می شود. این نوع عسل فاقد ویژگی و فواید عسل طبیعی است. کیفیت و نوع عسل از طریق آزمایش های مختلف، که همگی در آزمایشگاه عسل کوهدشت انجام می شوند، قابل تشخیص هستند.

براساس این استاندارد، وجود قطعات بدن حشره، قطعات گیاهی، رنگ های مصنوعی، و اسانس در عسل ممنوع است. همچنین، طعم محصول نباید ترش و تخمیری باشد. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی هم طبق استاندارد عبارتند از: رطوبت حداکثر 20% از وزن، اسیدیته حداکثر meq/kg 40، pH حداقل 5/3، میزان خاکستر حداکثر %6/0 وزن، ساکارز حداکثر 5% وزن، قندهای احیاکننده قبل از هیدرولیز حداقل 65% وزن، نسبت فروکتوز به گلوکز حداقل 9/0، فعالیت آنزیم دیاستاز حداقل 8 واحد، هیدروکسی متیل فورفورال حداقل mg/kg 30، و پرولین حداقل mg/kg 180، هدایت الکتریکی حداقل mho/cm 45/0. به علاوه، در آزمایش های میکروبی باید عسل فاقد اسپور باکتری کلستریدیوم باشد و میزان مخمرهای اسموفیلیک در عسل باید کمتر از cfu/g 10 باشد.

دیاستاز یکی از آنزیم های مهم عسل است که عمدتاً منشأ گیاهی دارد و توسط زنبور هم به شهد اضافه می شود. براساس استاندارد ملی ایران، حداقل میزان آن در عسل طبیعی و تازه باید 8 واحد باشد. البته در برخی عسل های تک گل مانند عسل مرکبات میزان این آنزیم کمتر است. در عسل های تغذیه ای مقدار آن پایین تر و در عسل های صنعتی این آنزیم وجود ندارد. به علاوه، نگهداری طولانی مدت عسل و یا حرارت دادن بیش از حد مجاز محصول موجب از بین رفتن این آنزیم می شود. بنابراین، میزان دیاستاز یکی از معیارهای طبیعی بودن، کیفیت، و تازگی عسل می باشد.

مربوط به خرید آنلاین

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.