شعب مرکزی عسل کوهدشت

شعبه 1

خراسان رضوی، مشهد، خیابان مجد 25، پلاک 13

(+98) 51 37290541

اصلی

طرف های تجاری و نمایندگی های عسل کوهدشت

فروشگاه پیروزی

خراسان رضوی، مشهد، بلوار پیروزی، بین پیروزی 75 و 73

(+98) 915 6007501

فروشگاه فلسطین

خراسان رضوی، مشهد، نبش فلسطین 15

(+98) 915 6007501

فروشگاه جمهوری

خراسان رضوی، مشهد، بلوارجمهوری-4راه مقدم – روبروی شهرداری منطقه 7

(+98) 915 6007501

هایپرمارکت اونیک

خراسان رضوی، مشهد، بلوار هفت تیر، برج تجاری آرمیتاژ، طبقه 1

(+98) 915 6007501

فروشگاه هایپرمی

شهر ما

فروشگاه شهر ما

فروشگاه مایا

فروشگاه مایا

فروشگاه جانبو

فروشگاه جانبو