معرفی واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت عسل کوهدشت خراسان با هدف افزايش دانش بومی و فرهنگ سازی در زمینه فرآورده های زنبورعسل،انجام تحقیقات کاربردی در زمینه افزایش کیفیت و بهره وری زنبورداری، ارتقاء کیفیت محصول، طراحی محصول جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها، بررسی های علمی در زمینه آزمون های فیزیکوشیمایی عسل های شاخص ایران و گریدبندی کیفی فرآورده های زنبورعسل، تحقیق و توسعه فرآورده های سالم و طبیعی بر پایه تولیدات زنبورعسل و افزايش توان رقابتي صنعت زنبورداری در داخل و خارج کشور و حضور در بازارهاي کشورهاي همسايه و ساير کشورها در سال 1392 راه اندازی شد و در آبان 1396 موفق به اخذ پروانه واحد تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید.

اعضا واحد تحقیق و توسعه

سیده فاطمه حسینی

کارشناس گیاهان دارویی و محصولات زنبورعسل

محمد جواد علی پور

محمد جواد علی پور

کارشناس فرآوری گیاهان دارویی

دانشگاه شهید هاشمی نژاد

مرجان رمضانی

کارشناس شیمی محض

دانشگاه آزاد مشهد

مهناز رمضانی

کارشناس ارشد شیمی معدنی

پیام نور مشهد

نگار کریمی

دکتری دامپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد