واحد تحقیق و توسعه (D&R) شرکت عسل کوهدشت خراسان با هدف افزايش دانش بومی و فرهنگ سازی در زمینه فرآورده های زنبورعسل، انجام تحقیقات کاربردی در زمینه افزایش کیفیت و بهره وری زنبورداری، ارتقاء کیفیت محصول، طراحی محصول جدید، بهینه سازی فرایندها، انتقال و جذب فناوریها، بررسی های علمی در زمینه آزمون های فیزیکوشیمایی عسل های شاخص ایران و گریدبندی کیفی فرآورده های زنبورعسل، تحقیق و توسعه فرآورده های سالم و طبیعی بر پایه تولیدات زنبورعسل و افزايش توان رقابتي صنعت زنبورداری در داخل و خارج کشور و حضور در بازارهاي کشورهاي همسايه و ساير کشورها در سال 1392 راه اندازی  شد و در آبان 1396 موفق به اخذ پروانه واحد تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردید.

 

محورهای تحقيقاتی

1- اخلاق در پژوهش

2- بررسی فیزیکوشیمایی و گریدبندی کیفی فرآورده های زنبورعسل

3- بررسی گیاهان ارزشمند در زنبورداری ایران و تهیه تقویم زنبوردارای سالانه

4- افزایش تنوع و کیفیت محصولات بر پایه تولیدات کندو

5- تحقیقات در زمینه ایجاد بستر مناسب علمی و اقتصادی برای ورود تولیدات زنبوردارای ایران به بازارهای خارجی

6- افزایش دانش پایه و کاربردی زنبورداران در قالب ارائه دوره و سمینارهای آموزشی


این مهم با تکیه بر بررسی ها و نگاه های کارشناسانه علمی واحد تحقیق و توسعه به عنوان متولی اصلی پژوهش و حمایت های همه جانبه هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی زنبورداری کوهدشت خراسان قابل دستیابی می باشد.اعضا واحد تحقیق و توسعه کوهدشت:

  • سیده فاطمه حسینی، کارشناس گیاهان دارویی و محصولات زنبورعسل

  • محمد جواد علیپور، کارشناس فرآوری گیاهان دارویی، دانشگاه شهید هاشمی نژاد

  • مرجان رمضانی، کارشناس شیمی محض، دانشگاه آزاد مشهد

  • مهناز رمضانی، کارشناس ارشد شیمی معدنی – پیام نور مشهد

  • خانم دکتر کریمی – دکتری دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد


مقایسه محصول 0